| Vissza a dokkokhoz |
Budapesti helyi idő

1. Áttérést segítő programmodul a TEÁOR 2003-ról TEÁOR 2008-ra

Az 1. áttérő programmodul itt: áttérést segítő '03-ról '08-ra

Az áttéréshez először használja a "2. TEÁOR 2003" részt,
majd a TEÁOR'03 ismeretében visszalépés után az "1. Áttérést segítő modul"-t.

2. TEÁOR 2003

(Kereséshez használja a "keresés ezen a lapon" menüpontot vagy a [Ctrl+F] billenytűkombinációt!)

a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a gazdasági tevékenységek új, az Európai Unió hatályos osztályozásán alapuló egységes ágazati osztályozási rendszerét (TEÁOR ’03), amelynek szerkezetét ezen közlemény melléklete tartalmazza.

Az új ágazati osztályozást 2002. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, azonban annak a nyilvántartásokban (pl. statisztikai regiszterek, cégnyilvántartás, adóalany-nyilvántartás, egyéni vállalkozók nyilvántartása) történő érvényesítési időpontja 2003. január 1.

Ezzel egyidejűleg a 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény, a 9006/1998. (SK 12.) KSH közlemény, a 9008/1999. (SK 5.) KSH közlemény, a 9010/1999. (SK 9.) KSH közlemény, a 9014/1999. (SK 10.) KSH közlemény és a 9003/2000. (SK 7.) KSH közlemény érvényét veszti.

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez


A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE
(TEÁOR ’03.)

A

MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

01

MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS

01.1

Növénytermelés

01.11

Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

01.12

Zöldség, dísznövény termelése

01.13

Gyümölcs, fűszernövény termelése

01.2

Állattenyésztés

01.21

Szarvasmarha-tenyésztés

01.22

Juh-, kecske-, lótenyésztés

01.23

Sertéstenyésztés

01.24

Baromfitenyésztés

01.25

Egyéb állatok tenyésztése

01.3

Vegyes gazdálkodás

01.30

Vegyes gazdálkodás

01.4

Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás

01.41

Növénytermelési szolgáltatás

01.42

Állattenyésztési szolgáltatás

01.5

Vadgazdálkodás

01.50

Vadgazdálkodás

02

ERDŐGAZDALKODÁS

02.0

Erdőgazdálkodás

02.01

Erdőgazdálkodási termékelőállítás

02.02

Erdőgazdálkodási szolgáltatás

B

HALGAZDÁLKODÁS

05

HALGAZDÁLKODÁS

05.0

Halgazdálkodás

05.01

Halászat

05.02

Haltenyésztés

C+D+E

IPAR

C

BÁNYÁSZAT

CA

ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA

10

SZÉNBÁNYÁSZAT, TŐZEGKITERMELÉS

10.1

Feketeszén-bányászat

10.10

Feketeszén-bányászat

10.2

Barnaszén, lignit bányászata

10.20

Barnaszén, lignit bányászata

10.3

Tőzegkitermelés

10.30

Tőzegkitermelés

11

KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS

11.1

Kőolaj-, földgázkitermelés

11.10

Kőolaj-, földgázkitermelés

11.2

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

11.20

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

12

URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT

12.0

Urán-, tóriumérc-bányászat

12.00

Urán-, tóriumérc-bányászat

CB

EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT

13

FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

13.1

Vasércbányászat

13.10

Vasércbányászat

13.2

Színes fémérc bányászata

13.20

Színes fémérc bányászata

14

EGYÉB BÁNYÁSZAT

14.1

Kőfejtés

14.11

Építőkő, díszítőkő fejtése

14.12

Mészkő, gipsz, kréta bányászata

14.13

Pala bányászata

14.2

Homok-, agyagbányászat

14.21

Kavics-, homokbányászat

14.22

Agyag-, kaolinbányászat

14.3

Vegyiásvány bányászata

14.30

Vegyiásvány bányászata

14.4

Sótermelés

14.40

Sótermelés

14.5

Máshova nem sorolt egyéb bányászat

14.50

Máshova nem sorolt egyéb bányászat

D

FELDOLGOZÓIPAR

DA

ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA

15

ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA

15.1

Húsfeldolgozás

15.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

15.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

15.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

15.2

Halfeldolgozás

15.20

Halfeldolgozás

15.3

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

15.31

Burgonyafeldolgozás

15.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

15.33

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

15.4

Növényi, állati olaj gyártása

15.41

Nyers olaj gyártása

15.42

Finomított olaj gyártása

15.43

Margarin gyártása

15.5

Tejfeldolgozás

15.51

Tejtermék gyártása

15.52

Jégkrém gyártása

15.6

Malomipari termék, keményítő gyártása

15.61

Malomipari termék gyártása

15.62

Keményítő gyártása

15.7

Takarmány gyártása

15.71

Haszonállat-eledel gyártása

15.72

Hobbiállat-eledel gyártása

15.8

Egyéb élelmiszer gyártása

15.81

Kenyér, friss tésztaféle gyártása

15.82

Tartósított lisztes áru gyártása

15.83

Cukorgyártás

15.84

Édesség gyártása

15.85

Tésztafélék gyártása

15.86

Tea, kávé feldolgozása

15.87

Fűszer, ételízesítő gyártása

15.88

Homogenizált és diétás étel gyártása

15.89

Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása

15.9

Italgyártás

15.91

Desztillált szeszes ital gyártása

15.92

Etilalkohol gyártása

15.93

Bortermelés

15.94

Gyümölcsbor termelése

15.95

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

15.96

Sörgyártás

15.97

Malátagyártás

15.98

Üdítőital gyártása

16

DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

16.0

Dohánytermék gyártása

16.00

Dohánytermék gyártása

DB

TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

17

TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

17.1

Textilszálak fonása

17.11

Pamutfonás

17.12

Gyapjúfonás

17.13

Fésűsgyapjúfonás

17.14

Lenfonás

17.15

Selyemfonás

17.16

Varrócérna gyártása

17.17

Egyéb textilszálak fonása

17.2

Textilszövés

17.21

Pamutszövés

17.22

Gyapjúszövés

17.23

Fésűsgyapjúszövés

17.24

Selyemszövés

17.25

Egyéb textilszövés

17.3

Textilkikészítés

17.30

Textilkikészítés

17.4

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

17.40

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

17.5

Egyéb textiláru gyártása

17.51

Szőnyeggyártás

17.52

Kötéláru gyártása

17.53

Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)

17.54

Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása

17.6

Kötött, hurkolt kelme gyártása

17.60

Kötött, hurkolt kelme gyártása

17.7

Kötött, hurkolt cikkek gyártása

17.71

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

17.72

Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása

18

RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS

18.1

Bőrruházat gyártása

18.10

Bőrruházat gyártása

18.2

Textilruházat gyártása

18.21

Munkaruházat gyártása

18.22

Felsőruházat gyártása

18.23

Alsóruházat gyártása

18.24

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

18.3

Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

18.30

Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása

DC

BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19

BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19.1

Bőrkikészítés

19.10

Bőrkikészítés

19.2

Táskafélék, szíjazat gyártása

19.20

Táskafélék, szíjazat gyártása

19.3

Lábbeligyártás

19.30

Lábbeligyártás

DD

FAFELDOLGOZÁS

20

FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

20.1

Fűrészárugyártás

20.10

Fűrészárugyártás

20.2

Falemezgyártás

20.20

Falemezgyártás

20.3

Épületasztalos-ipari termék gyártása

20.30

Épületasztalos-ipari termék gyártása

20.4

Tároló fatermék gyártása

20.40

Tároló fatermék gyártása

20.5

Egyéb fa-, fonottáru gyártása

20.51

Fatömegcikk gyártása

20.52

Parafa-, fonottáru gyártása

DE

PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG

21

PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

21.1

Papíripari rostanyag, papír gyártása

21.11

Papíripari rostanyag gyártása

21.12

Papírgyártás

21.2

Papírtermék gyártása

21.21

Papír csomagolóeszköz gyártása

21.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

21.23

Irodai papíráru gyártása

21.24

Tapétagyártás

21.25

Egyéb papírtermék gyártása

22

KIADÓI, NYOMDAI, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

22.1

Kiadói tevékenység

22.11

Könyvkiadás

22.12

Napilapkiadás

22.13

Időszaki kiadvány kiadása

22.14

Hangfelvétel-kiadás

22.15

Egyéb kiadás

22.2

Nyomdai tevékenység

22.21

Napilapnyomás

22.22

Máshova nem sorolt nyomás

22.23

Könyvkötés

22.24

Nyomdai előkészítő tevékenység

22.25

Kisegítő nyomdai tevékenység

22.3

Egyéb sokszorosítás

22.31

Hangfelvétel-sokszorosítás

22.32

Videofelvétel-sokszorosítás

22.33

Számítógépes adathordozó sokszorosítása

DF

KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA

23

KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA

23.1

Kokszgyártás

23.10

Kokszgyártás

23.2

Kőolaj-feldolgozás

23.20

Kőolaj-feldolgozás

23.3

Nukleáris fűtőanyag gyártása

23.30

Nukleáris fűtőanyag gyártása

DG

VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

24

VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

24.1

Vegyi alapanyag gyártása

24.11

Ipari gáz gyártása

24.12

Színezék, pigment gyártása

24.13

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

24.14

Szerves vegyi alapanyag gyártása

24.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

24.16

Műanyag-alapanyag gyártása

24.17

Szintetikus kaucsuk gyártása

24.2

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

24.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

24.3

Festék, bevonóanyag gyártása

24.30

Festék, bevonóanyag gyártása

24.4

Gyógyszergyártás

24.41

Gyógyszeralapanyag-gyártás

24.42

Gyógyszerkészítmény gyártása

24.5

Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

24.51

Tisztítószer gyártása

24.52

Testápolási cikk gyártása

24.6

Egyéb vegyi termék gyártása

24.61

Robbanóanyag gyártása

24.62

Ragasztógyártás

24.63

Illóolajgyártás

24.64

Fényképészeti vegyi anyag gyártása

24.65

Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása

24.66

Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

24.7

Vegyi szál gyártása

24.70

Vegyi szál gyártása

DH

GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25

GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25.1

Gumitermék gyártása

25.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

25.12

Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

25.13

Egyéb gumitermék gyártása

25.2

Műanyag termék gyártása

25.21

Műanyag fólia, cső gyártása

25.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

25.23

Műanyag építőanyag gyártása

25.24

Egyéb műanyag termék gyártása

DI

NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26

NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26.1

Üveg, üvegtermék gyártása

26.11

Síküveggyártás

26.12

Síküveg továbbfeldolgozása

26.13

Öblösüveggyártás

26.14

Üvegszálgyártás

26.15

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

26.2

Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési)

26.21

Háztartási kerámia gyártása

26.22

Egészségügyi kerámia gyártása

26.23

Kerámiaszigetelő gyártása

26.24

Műszaki kerámia gyártása

26.25

Egyéb kerámiatermék gyártása

26.26

Tűzálló kerámiatermék gyártása

26.3

Kerámiacsempe, lap gyártása

26.30

Kerámiacsempe, lap gyártása

26.4

Égetett agyag építőanyag gyártása

26.40

Égetett agyag építőanyag gyártása

26.5

Cement-, mész-, gipszgyártás

26.51

Cementgyártás

26.52

Mészgyártás

26.53

Gipszgyártás

26.6

Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.61

Építési betontermék gyártása

26.62

Építési gipsztermék gyártása

26.63

Előre kevert beton gyártása

26.64

Habarcsgyártás

26.65

Szálerősítésű cement gyártása

26.66

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

26.7

Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.70

Építőkő, díszítőkő megmunkálása

26.8

Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

26.81

Csiszolótermék gyártása

26.82

Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

DJ

FÉMALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

27

FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA

27.1

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása

27.10

Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása

27.2

Csőgyártás

27.21

Öntöttvas cső gyártása

27.22

Acélcsőgyártás

27.3

Vas, acél egyéb feldolgozása

27.31

Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

27.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

27.33

Hidegen alakított acélidom gyártása

27.34

Acélhuzalgyártás

27.4

Nemvas fém-alapanyag gyártása

27.41

Nemesfémgyártás

27.42

Alumíniumgyártás

27.43

Ólom, cink, ón gyártása

27.44

Réz gyártása

27.45

Egyéb nemvas fém gyártása

27.5

Fémöntés

27.51

Vasöntés

27.52

Acélöntés

27.53

Könnyűfémöntés

27.54

Egyéb nemvas fém öntése

28

FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

28.1

Fémszerkezet, -épületelem gyártása

28.11

Fémszerkezet gyártása

28.12

Fém épületelem gyártása

28.2

Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása

28.21

Fémtartály gyártása

28.22

Fűtési kazán, radiátor gyártása

28.3

Gőzkazán gyártása

28.30

Gőzkazán gyártása

28.4

Fémalakítás, porkohászat

28.40

Fémalakítás, porkohászat

28.5

Fém felületkezelése, megmunkálása

28.51

Fém felületkezelése

28.52

Fémmegmunkálás

28.6

Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

28.61

Evőeszköz, késáru gyártása

28.62

Szerszámgyártás

28.63

Lakat-, zárgyártás

28.7

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

28.71

Vas, acél tárolóeszköz gyártása

28.72

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

28.73

Huzal termék gyártása

28.74

Kötőelem, csavar gyártása

28.75

Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

DK

GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29

GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29.1

Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása

29.11

Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

29.12

Szivattyú, kompresszor gyártása

29.13

Csap, szelep gyártása

29.14

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

29.2

Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

29.21

Kemence gyártása

29.22

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

29.23

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

29.24

Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása

29.3

Mezőgazdasági gép gyártása

29.31

Mezőgazdasági traktor gyártása

29.32

Egyéb mezőgazdasági gép gyártása

29.4

Szerszámgépgyártás

29.41

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

29.42

Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

29.43

Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása

29.5

Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

29.51

Kohászati gép gyártása

29.52

Bányászati, építőipari gép gyártása

29.53

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

29.54

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

29.55

Papíripari gép gyártása

29.56

Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

29.6

Fegyver-, lőszergyártás

29.60

Fegyver-, lőszergyártás

29.7

Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása

29.71

Háztartási villamos készülék gyártása

29.72

Nem villamos háztartási készülék gyártása

DL

VILLAMOS GÉP, MŰSZER GYÁRTÁSA

30

IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS

30.0

Iroda-, számítógépgyártás

30.01

Irodagépgyártás

30.02

Számítógép, készülék gyártása

31

MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA

31.1

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

31.10

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

31.2

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.20

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

31.3

Szigetelt vezeték, kábel gyártása

31.30

Szigetelt vezeték, kábel gyártása

31.4

Akkumulátor, szárazelem gyártása

31.40

Akkumulátor, szárazelem gyártása

31.5

Világítóeszköz gyártása

31.50

Világítóeszköz gyártása

31.6

Egyéb villamos termék gyártása

31.61

Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása

31.62

Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása

32

HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA

32.1

Elektronikai alkatrész gyártása

32.10

Elektronikai alkatrész gyártása

32.2

Ipari híradástechnikai termék gyártása

32.20

Ipari híradástechnikai termék gyártása

32.3

Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

32.30

Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása

33

MŰSZERGYÁRTÁS

33.1

Orvosi műszer gyártása

33.10

Orvosi műszer gyártása

33.2

Mérőműszer gyártása

33.20

Mérőműszer gyártása

33.3

Ipari folyamatirányító rendszer gyártása

33.30

Ipari folyamatirányító rendszer gyártása

33.4

Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

33.40

Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

33.5

Óragyártás

33.50

Óragyártás

DM

JÁRMŰGYÁRTÁS

34

KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA

34.1

Közúti gépjármű gyártása

34.10

Közúti gépjármű gyártása

34.2

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

34.20

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

34.3

Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

34.30

Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása

35

EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA

35.1

Hajógyártás, javítás

35.11

Hajógyártás, -javítás

35.12

Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása

35.2

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

35.20

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

35.3

Légi-, űrjármű gyártása, javítása

35.30

Légi-, űrjármű gyártása, javítása

35.4

Motorkerékpár, kerékpár gyártása

35.41

Motorkerékpár gyártása

35.42

Kerékpár gyártása

35.43

Mozgássérültek kocsijának gyártása

35.5

Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

35.50

Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása

DN

MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR

36

BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉK GYÁRTÁSA

36.1

Bútorgyártás

36.11

Ülőbútor gyártása

36.12

Irodabútor gyártása

36.13

Konyhabútor gyártása

36.14

Egyéb bútor gyártása

36.15

Ágybetét gyártása

36.2

Ékszergyártás

36.21

Pénzérme, érem gyártása

36.22

Ékszergyártás

36.3

Hangszergyártás

36.30

Hangszergyártás

36.4

Sportszergyártás

36.40

Sportszergyártás

36.5

Játékgyártás

36.50

Játékgyártás

36.6

Egyéb feldolgozóipar

36.61

Divatékszergyártás

36.62

Seprű- és kefegyártás

36.63

Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar

37

NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL

37.1

Fém visszanyerése hulladékból

37.10

Fém visszanyerése hulladékból

37.2

Nemfém visszanyerése hulladékból

37.20

Nemfém visszanyerése hulladékból

E

VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS

40

VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS

40.1

Villamosenergia-termelés, -elosztás

40.11

Villamosenergia-termelés

40.12

Villamosenergia-szállítás

40.13

Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

40.2

Gázgyártás, -elosztás

40.21

Gázgyártás

40.22

Gázelosztás, -kereskedelem

40.3

Gőz-, melegvízellátás

40.30

Gőz-, melegvízellátás

41

VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

41.0

Víztermelés, -kezelés, -elosztás

41.00

Víztermelés, -kezelés, -elosztás

F

ÉPÍTŐIPAR

45

ÉPÍTŐIPAR

45.1

Építési terület előkészítése

45.11

Épületbontás, földmunka

45.12

Talajmintavétel, próbafúrás

45.2

Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése

45.21

Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

45.22

Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

45.23

Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése

45.24

Vízi létesítmény építése

45.25

Egyéb speciális szaképítés

45.3

Épületgépészeti szerelés

45.31

Villanyszerelés

45.32

Szigetelés

45.33

Víz-, gáz-, fűtésszerelés

45.34

Egyéb épületgépészeti szerelés

45.4

Befejező építés

45.41

Vakolás

45.42

Épületasztalos-szerkezet szerelése

45.43

Padló-, falburkolás

45.44

Festés, üvegezés

45.45

Egyéb befejező építés

45.5

Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

45.50

Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

G

KERESKEDELEM, JAVÍTÁS

50

JÁRMŰ-KERESKEDELEM, JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM

50.1

Gépjármű-kereskedelem

50.10

Gépjármű-kereskedelem

50.2

Gépjárműjavítás

50.20

Gépjárműjavítás

50.3

Gépjárműalkatrész-kereskedelem

50.30

Gépjárműalkatrész-kereskedelem

50.4

Motorkerékpár kereskedelme, javítása

50.40

Motorkerékpár kereskedelme, javítása

50.5

Üzemanyag-kiskereskedelem

50.50

Üzemanyag-kiskereskedelem

51

NAGYKERESKEDELEM

51.1

Ügynöki nagykereskedelem

51.11

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

51.12

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

51.13

Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

51.14

Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

51.15

Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme

51.16

Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

51.17

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

51.18

Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme

51.19

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

51.2-51.9 alágazatokba kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat

51.2

Mezőgazdasági termék nagykereskedelme

51.21

Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem

51.22

Dísznövény-nagykereskedelem

51.23

Élőállat-nagykereskedelem

51.24

Bőr nagykereskedelme

51.25

Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

51.3

Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem

51.31

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

51.32

Húsáru-nagykereskedelem

51.33

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

51.34

Ital nagykereskedelme

51.35

Dohányáru-nagykereskedelem

51.36

Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem

51.37

Kávé-, fűszer-nagykereskedelem

51.38

Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem

51.39

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

51.4

Fogyasztási cikk nagykereskedelme

51.41

Textil-nagykereskedelem

51.42

Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

51.43

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

51.44

Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem

51.45

Illatszer-nagykereskedelem

51.46

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

51.47

Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme

51.5

Nem mezőgazdasági anyag, hulladék nagykereskedelme

51.51

Energiahordozó-nagykereskedelem

51.52

Érc-, fém-nagykereskedelem

51.53

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

51.54

Vasáru-nagykereskedelem

51.55

Vegyi áru nagykereskedelme

51.56

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

51.57

Hulladék-nagykereskedelem

51.8

Gép-nagykereskedelem

51.81

Szerszámgép-nagykereskedelem

51.82

Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme

51.83

Textilipari gép nagykereskedelme

51.84

Számítógép, szoftver nagykereskedelme

51.85

Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme

51.86

Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme

51.87

Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

51.88

Mezőgazdasági gép nagykereskedelme

51.9

Egyéb nagykereskedelem

51.90

Egyéb nagykereskedelem

52

KISKERESKEDELEM

52.1

Vegyes kiskereskedelem

52.11

Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

52.12

Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

52.2

Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem

52.21

Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem

52.22

Húsáru-kiskereskedelem

52.23

Hal-kiskereskedelem

52.24

Pékáru-, édesség-kiskereskedelem

52.25

Ital-kiskereskedelem

52.26

Dohányáru-kiskereskedelem

52.27

Egyéb élelmiszer kiskereskedelem

52.3

Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme

52.31

Gyógyszer-kiskereskedelem

52.32

Gyógyászati termék kiskereskedelme

52.33

Illatszer-kiskereskedelem

52.4

Egyéb fogyasztási cikk kiskereskedelme

52.41

Textil-kiskereskedelem

52.42

Ruházati kiskereskedelem

52.43

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

52.44

Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme

52.45

Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

52.46

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

52.47

Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

52.48

Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

52.5

Használtcikk-kiskereskedelem

52.50

Használtcikk-kiskereskedelem

52.6

Nem bolti kiskereskedelem

52.61

Csomagküldő kiskereskedelem

52.62

Piaci kiskereskedelem

52.63

Egyéb nem bolti kiskereskedelem

52.7

Fogyasztási cikk javítása

52.71

Lábbeli, bőráru javítása

52.72

Elektromos háztartási cikk javítása

52.73

Óra-, ékszerjavítás

52.74

Egyéb fogyasztási cikk javítása

H

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55.1

Szállodai szolgáltatás

55.10

Szállodai szolgáltatás

55.2

Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

55.21

Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás

55.22

Kempingszolgáltatás

55.23

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.3

Étkezőhelyi vendéglátás

55.30

Étkezőhelyi vendéglátás

55.4

Bárok, hasonló vendéglátás

55.40

Bárok, hasonló vendéglátás

55.5

Munkahelyi és közétkeztetés

55.51

Munkahelyi étkeztetés

55.52

Közétkeztetés

I

SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS

60

SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

60.1

Vasúti szállítás

60.10

Vasúti szállítás

60.2

Egyéb szárazföldi szállítás

60.21

Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

60.22

Taxi személyszállítás

60.23

Egyéb szárazföldi személyszállítás

60.24

Közúti teherszállítás

60.3

Csővezetékes szállítás

60.30

Csővezetékes szállítás

61

VÍZI SZÁLLÍTÁS

61.1

Tengeri szállítás

61.10

Tengeri szállítás

61.2

Belvízi szállítás

61.20

Belvízi szállítás

62

LÉGI SZÁLLÍTÁS

62.1

Menetrendszerű légi szállítás

62.10

Menetrendszerű légi szállítás

62.2

Nem menetrendszerű légi szállítás

62.20

Nem menetrendszerű légi szállítás

62.3

Űrszállítás

62.30

Űrszállítás

63

SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS

63.1

Rakománykezelés, tárolás, raktározás

63.11

Rakománykezelés

63.12

Tárolás, raktározás

63.2

Egyéb szállítást segítő tevékenység

63.21

Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység

63.22

Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység

63.23

Egyéb légi szállítást segítő tevékenység

63.3

Utazásszervezés

63.30

Utazásszervezés

63.4

Szállítmányozás

63.40

Szállítmányozás

64

POSTA, TÁVKÖZLÉS

64.1

Postai, futárpostai tevékenység

64.11

Nemzeti postai tevékenység

64.12

Futárpostai tevékenység

64.2

Távközlés

64.20

Távközlés

J

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

65

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

65.1

Monetáris közvetítés

65.11

Jegybanki tevékenység

65.12

Egyéb monetáris közvetítés

65.2

Egyéb pénzügyi közvetítés

65.21

Pénzügyi lízing

65.22

Egyéb hitelnyújtás

65.23

Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

66

BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP

66.0

Biztosítás, nyugdíjalap

66.01

Életbiztosítás

66.02

Csoportos nyugdíjbiztosítás

66.03

Nem életbiztosítás

67

PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

67.1

Pénzügyi kiegészítő tevékenység

67.11

Pénz-, tőkepiaci szabályozás

67.12

Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés

67.13

Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

67.2

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

67.20

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

K

INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

70

INGATLANÜGYLETEK

70.1

Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet

70.11

Ingatlanberuházás, -eladás

70.12

Ingatlanforgalmazás

70.2

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.20

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.3

Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

70.31

Ingatlanügynöki tevékenység

70.32

Ingatlankezelés

71

KÖLCSÖNZÉS

71.1

Gépkocsikölcsönzés

71.10

Gépkocsikölcsönzés

71.2

Egyéb jármű kölcsönzése

71.21

Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

71.22

Vízi jármű kölcsönzése

71.23

Légi jármű kölcsönzése

71.3

Egyéb gép kölcsönzése

71.31

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

71.32

Építőipari gép, kölcsönzése

71.33

Irodagép, számítógép kölcsönzése

71.34

Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

71.4

Fogyasztási cikk kölcsönzése

71.40

Fogyasztási cikk kölcsönzése

72

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG

72.1

Hardver-szaktanácsadás

72.10

Hardver-szaktanácsadás

72.2

Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.21

Szoftver-kiadás

72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.3

Adatfeldolgozás

72.30

Adatfeldolgozás

72.4

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.40

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.5

Irodagép-, számítógép-javítás

72.50

Irodagép-, számítógép-javítás

72.6

Egyéb számítástechnikai tevékenység

72.60

Egyéb számítástechnikai tevékenység

73

KUTATÁS, FEJLESZTÉS

73.1

Műszaki kutatás, fejlesztés

73.10

Műszaki kutatás, fejlesztés

73.2

Humán kutatás, fejlesztés

73.20

Humán kutatás, fejlesztés

74

EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

74.1

Jogi, gazdasági tevékenység

74.11

Jogi tevékenység

74.12

Számviteli, adószakértői tevékenység

74.13

Piac- és közvélemény-kutatás

74.14

Üzletviteli tanácsadás

74.15

Vagyonkezelés

74.2

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.20

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.3

Műszaki vizsgálat, elemzés

74.30

Műszaki vizsgálat, elemzés

74.4

Hirdetés

74.40

Hirdetés

74.5

Munkaerő-közvetítés

74.50

Munkaerő-közvetítés

74.6

Nyomozási, biztonsági tevékenység

74.60

Nyomozási, biztonsági tevékenység

74.7

Takarítás, tisztítás

74.70

Takarítás, tisztítás

74.8

Egyéb máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás

74.81

Fényképészet

74.82

Csomagolás

74.85

Titkári, fordítói tevékenység

74.86

Telefoninformáció

74.87

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

L

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75

KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75.1

Általános közigazgatás

75.11

Általános közigazgatás

75.12

Társadalmi szolgáltatások igazgatása

75.13

Üzleti élet szabályozása

75.14

Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás

75.2

Társadalmi közszolgáltatás

75.21

Külügyek

75.22

Honvédelem

75.23

Igazságügy

75.24

Közbiztonság, közrend

75.25

Tűzvédelem

75.3

Kötelező társadalombiztosítás

75.30

Kötelező társadalombiztosítás

M

OKTATÁS

80

OKTATÁS

80.1

Alapfokú oktatás

80.10

Alapfokú oktatás

80.2

Középfokú oktatás

80.21

Általános középfokú oktatás

80.22

Szakmai középfokú oktatás

80.3

Felsőoktatás

80.30

Felsőoktatás

80.4

Felnőtt- és egyéb oktatás

80.41

Járművezető-oktatás

80.42

Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

N

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85.1

Humán-egészségügyi ellátás

85.11

Fekvőbeteg-ellátás

85.12

Járóbeteg-ellátás

85.13

Fogorvosi szakellátás

85.14

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

85.2

Állat-egészségügyi ellátás

85.20

Állat-egészségügyi ellátás

85.3

Szociális ellátás

85.31

Szociális ellátás elhelyezéssel

85.32

Szociális ellátás elhelyezés nélkül

O

EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

90

SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

90.0

Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés

90.01

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

90.02

Hulladékgyűjtés, -kezelés

90.03

Szennyeződésmentesítés

91

ÉRDEKKÉPVISELET

91.1

Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

91.11

Vállalkozói érdekképviselet

91.12

Szakmai érdekképviselet

91.2

Szakszervezeti tevékenység

91.20

Szakszervezeti tevékenység

91.3

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

91.31

Egyházi tevékenység

91.32

Politikai tevékenység

91.33

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

92

SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT

92.1

Film-, videogyártás

92.11

Film-, videogyártás

92.12

Film-, videoterjesztés

92.13

Mozgóképvetítés

92.2

Rádió-televízió műsorszolgáltatás

92.20

Rádió-televízió műsorszolgáltatás

92.3

Egyéb szórakoztatás

92.31

Alkotó és előadóművészet

92.32

Művészeti kiegészítő tevékenység

92.33

Vásári, vidámparki szórakoztatás

92.34

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

92.4

Hírügynökségi tevékenység

92.40

Hírügynökségi tevékenység

92.5

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92.51

Könyvtári, levéltári tevékenység

92.52

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

92.53

Növény-, állatkert működtetése

92.6

Sporttevékenység

92.61

Sportlétesítmény működtetése

92.62

Egyéb sporttevékenység

92.7

Egyéb szabadidős tevékenység

92.71

Szerencsejáték, fogadás

92.72

Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

93

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

93.0

Egyéb szolgáltatás

93.01

Textil, szőrme mosása, tisztítása

93.02

Fodrászat, szépségápolás

93.03

Temetkezés

93.04

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

93.05

Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

P

HÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE

95

ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ HÁZTARTÁS

95.0

Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

95.00

Alkalmazottat foglalkoztató háztartás

96

HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉKELŐÁLLÍTÁSA

96.0

Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása

96.00

Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása

97

HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA

97.0

Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása

97.00

Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása

Q

TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99

TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99.0

Területen kívüli szervezet

99.00

Területen kívüli szervezet

 

| Vissza a dokktopra | Vissza a webkikötő elejére | Vissza a kezdőlapra | Webtérképre |

Figyelem! Ha valamelyik URL (webcím) tartósan nem elérhető, köszönettel vesszük, ha jelzi.


 e-mail: ginprofessional@mail.datanet.hu
Made: 2004.05.30. © GIN Professional Kft (www.ginprofessional.hu) / Gulyás István. All rights reserved.

 
  Látogatók száma:       Kattints a hirdetésre
Kattints ide 
www.haszonline.hu
Magyarorszag.hu, a kormányzati portál bannere  


LINKTAR.HU eXTReMe Tracker
abo-service24.de

xtrastats free counter
:: Toplapok Linktár